Kindercoach

WAT DOET EEN KINDERCOACH?

In Nederland zijn kindercoaches al beter ingeburgerd. Een kindercoach begeleidt kinderen die tijdelijk zijn vastgelopen op school of thuis. Ze bekijken wat er nodig is om het kind weer in beweging te krijgen. Een kindercoach is oplossingsgericht en gefocust op het kind. Het is een laagdrempelige vorm van begeleiding en ondersteuning.

MIJN DOEL

Het kind coachen zodat het het beste van zichzelf kan geven en optimaal in zijn/haar specifieke situatie kan functioneren. Daarvoor ga ik op zoek naar de begeleiding die het best aansluit bij de behoeften en het unieke karakter van het kind.

WAT MAG U VERWACHTEN?

Individuele coaching: ik begeleid het kind individueel in zijn/haar specifieke situatie en bekijk wat er nodig is om het kind te helpen de volgende stappen te zetten. In de meeste gevallen sta ik zelf in voor het advies. Als de oplossing buiten mijn expertisedomein ligt, zal ik doorverwijzen naar de geschikte domeinexperten.

Oplossing: ik werk altijd naar een oplossing toe. Mijn centrale focus is het kind helpen. Ik doe dit in samenwerking met het kind en zijn/haar omgeving.

Kansen bieden: je kan niet meer resultaten bereiken dan het potentieel dat al in het kind zelf aanwezig is, maar ik doe alles wat binnen mijn vermogen ligt om maximale resultaten te bereiken. Ik wil het kind zoveel mogelijk kansen bieden op een betekenisvolle en goede toekomst.

WELKE DIENSTEN MAG U VERWACHTEN?

Elke kindercoach heeft een eigen stijl en specifieke expertisedomeinen.

Mijn domeinen zijn:

  • verwerking van echtscheiding en overlijden, angsten, pesten
  • dyslexie, visueel denken, hooggevoeligheid
  • leermoeilijkheden
  • Privélessen (basisschool)

Elke coach is persoonlijk betrokken bij de counseling. Hij/zij steunt op zijn/haar ervaringen en persoonlijke leefomgeving. Mijn leefomgeving is bijbels-christelijk. Ik bied een holistische benadering van de moeilijke situatie waarmee het kind wordt geconfronteerd.

Een kindercoach helpt het kind zijn/haar vleugels opnieuw te spreiden, op weg naar een stralende toekomst!

Coaching van kinderen van 6-18 jaar

Privélessen, coaching met focus op leerondersteuning, leermoeilijkheden en leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, hooggevoeligheid, visueel denken, enz.

Coaching van kinderen van 6-18 jaar
Privélessen, coaching met focus op leerondersteuning, leermoeilijkheden en leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, hooggevoeligheid, visueel denken, enz.
Volwassenen: coaching, training, lezingen, keynotespreker op conferenties met focus op de Bijbel, eindtijden, computerwetenschap, Israël en het Midden-Oosten