שירותי ניהול

שירותי ניהול

Ward Bonte, דירקטור מנהל. זוכה בפרס, אמין ופרטנר מוסמך בשירותי ניהול לתקופת ביניים ובייעוץ. מעניק פיקוח, תובנות, ניהול ובקרה באמצעות גישה פרגמטית וחדה, בעל דחף אנרגטי, מונע על ידי ביצוע ובעל כריזמה מרתקת, בעל גישה פרואקטיבית

הגעה וסיוע

בהיותה ידועה בגישתה הפרגמטית, הנבונה והדוגלת בהתנסות מעשית במשימות של ייעוץ ושל ניהול לתקופת ביניים, החברה שלנו מסייעת ומגיעה לכל רמות הניהול, החל במועצת המנהלים, דרך מנהלי תאגידים, מנהלים בכירים ועד מנהלי דרג ביניים, תוך שהיא מתרגמת את הניסיון הנרכש על פני שנים רבות לידע מיושם [=חוכמה] לתועלת מקבלי השירות שלנו.

השירותים שלנו

חסות ברמת מועצת המנהלים ומנהלים בכירים, ייעוץ למנהלי ניסיון בכירים,…
משימות ביצוע עסקי בכל הרמות: מנהלי ניסיון בכירים, הנהלה בכירה והנהלה בדרג…
שיפורים לטווח ארוך, שנויים מבניים, תכניות שינוי, ניהול שינוי, בכל דרגות…
שיפורים לטווח הקצר, העברת ערך, העלאת האיכות והבשלות, שימוש טוב יותר…
הבנת שפת האסטרטגיה, פיתוח חזון, משימה, אסטרטגיה, פיקוח, COBIT5 (הערת…
חדשנות אסטרטגית, מתודולוגיות חדשנות, הגדרת התהליך של הגיית רעיונות
התאמת השקעות ליעדים, מקסום יחס תשואה להשקעה ברמה מסוימת של העדפת סיכון,…
ניהול מורכב של תכנית ופרויקט בסביבות תפעוליות, משרדי ניהול פרויקטים
מומחיות של ITILv3 באסטרטגיה, תכנון, מעבר, תפעול, שיפור שירות מתמשך
ניהול המשכיות עסקית בשותפות עם RealBCP

חדשות

19/10
2019

ניהול Outreach משיק את הקורסים שלו בעברית מקראית, יוונית תנ"כית, ארמית תנ"כית ...

03/09
2018

Management Outreach משיק את פעילויות המאמן לילדים בוובלגן

23/07
2018

Management Outreach מעביר את כל פעילויותיו לאתר החדש ברחוב Paridaanstraat 31, 8560 Wevelgem - בלגיה. 

חברויות בארגון

שותפים